Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie


Nagłówek

Aktualności

POWER - Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE OSOBOM BEZROBOTNYM JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ   Z...

Giełda Pracy 20.02.2019 r. - Brzeg Dolny

GIEŁDA PRACY Dnia 20.02.2019 r. o godzinie 10:00 Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu Dolnym zaprasza na Giełdę Pracy z udziałem firmy Malborskie Zakłady Chemiczne...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

INFORMACJA POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO ZE...

RPO WD - Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE OSOBOM BEZROBOTNYM JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ   Z...

Giełda Pracy 26.02.2019 r.

GIEŁDA PRACY Dnia 26.02.2019 r. o godzinie 10:00 Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie zaprasza na Giełdę Pracy z udziałem firmy Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA"...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

  " Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia, w tym  znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu  powiatu...

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie realizuje projekt:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołowskim (IV)"   współfinansowanego ze...

" Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu  powiatu wołowskiego w 2018 roku" ...

Projekt realizowany w ramach  Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych      Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie rozpoczyna realizację projektu: ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  " Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia, w tym  znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu  powiatu...

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie realizuje projekt:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołowskim (IV)"   współfinansowanego ze...

" Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu  powiatu wołowskiego w 2018 roku" ...

Projekt realizowany w ramach  Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych      Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie rozpoczyna realizację projektu: ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2018r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę