Przepis wykonawczy - Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie


W sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę