Przepis wykonawczy - Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie


W sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę